Způsob dopravy

 A)  Přeprava je standardně realizována v hermeticky uzavřených  PE vacích o objemu 20litrů vody a 30litrů kyslíku. Tyto PE vaky se bezproblémově převážejí v osobních automobilech. Množství ryb do PE vaku je vždy konzultováno na základě doby trvání přepravy, teplotě vody a druhu přepravované ryby.  PE vaky rybám poskytují komfortní a šetrný způsob přepravy i na dlouhé vzdálenosti.


B)  Pro mezinárodní transport a transport nad 8hodin máme schválené dopravní prostředky podléhající vetarinární kontrole. Exportujeme ryby do států EU s patřičnými doklady systému TRACESS, veterinárním osvědčením s vlastní registrovanou dopravou.