O nás


   Rybniční hospodářství Tomáš Gabriška je dynamicky rozvíjející se firma, která se zabývá výhradně chovem a prodejem všech druhů a věkových kategorií sladkovodních ryb a souvislé činnosti dále pak zemědělské prvovýroby. Jsme členem Rybářského sdružení České Republiky. Zabýváme se exportem vlastních ale i nakoupených ryb od partnerských firem do států Evropské unie,  vlastní schválenou dopravou nad 8hodin. Exportními státy jsou například Slovensko, Rumunsko, Německo, Rakousko, Polsko kam putuje náš český plůdek, základ dalšího uspěšného chovu.

   V současné době obhospodařujeme 58 propachtovaných a vlastních rybníků spíše menších výměr od 0,07 do 4,8 ha o výměře 54 Hektarů.  Naše rybníky se nacházejí ve dvou krajích, a to v kraji Jihočeském a kraji Vysočina. Zasahují do třech okresů Pelhřimov, Jindřichův Hradec a České Budějovice. 

   Rybniční hospodářství má vlastní program chovu sladkovodních ryb v přirozených podmínkách. Zabývá se nejširším spektrem mladých ročníků sladkovodních ryb. V přibližných ročních produkcích: ročci říčních druhů  400tisíc, rychlení dravci 350tisíc, násadové ryby 300q, plůdky býložravců 200tisíc, mník 100tisíc, barevné a biotopové ryby 200tisíc kusů ročně.

   Svou činností zabraňuje vymizení různých druhů které jsou doposud v České republice nedoceněny a na pokraji vyhubení jako například Mřenka mramorovaná, Slunka obecná, Hrouzek obecný, Hořavka duhová, Mník jednovousý atd. Pro tuto činnost jsme obnovili již 7 zcela zaniklých rybníků a dalších 12opravili do provozuschopného stavu.

   

  

Petrův zdar !

Tomáš Gabriška